Program

Popopploppis i Malmskrivergården

Kunstomvisning

Vandring i Monets fotspor

Klokkespillkonserter

Omvisninger i Klokketårnet

Fotoutstilling – farvel til Helgerudgården

Skap og snakk, kreativ workshop på galleri Walle