Idrettstorget

Idretts og sports-organisasjoner med tilhørighet i Bærum med omegn har mulighet til å synliggjøre sin aktivitet gjennom stands eller aktiviteter på Kadettangen, der deres egen kapasitet bestemmer om dere har aktiviteten en, to eller alle tre dagene markedet er åpent under byfesten. Her skaper vi sammen en byfest for hele Bærums befolkning!

Påmelding: send mail til marked@sandvikabyfest.no

Alle organisasjoner får tilsendt kart med plassering når det er klart.