Kontakt

Prosjektleder

Marked og boder

Parade og paradeshow

Scene og program

Frivilligkoordinator

Tilbakemeldinger, ris og ros

Fakturaadresse

Sandvika Byfest
c/o Cecilie Due
Storengveien 37 D
1368 Stabekk
Merkes: «Sandvika Byfest»

Org. nummer

995 242 869

Kontonummer

6219 06 71475

Vipps

524010