Kontakt

Prosjektleder

Marked og boder

Parade og paradeshow

Scene og program

Frivilligkoordinator

Tilbakemeldinger, ris og ros

Fakturaadresse

v/ Torstein Løvlid
Sandvika Byfest
Løkketangen 10 B
1337 Sandvika
post@sandvikabyfest.no

Org. nummer

995 242 869

Kontonummer

6219 06 71475

Vipps

524010