Påmeldinger

Sandvika Byfest skal være et utstillingsvindu for kultur, idrett, frivillige organisasjoner og næringsliv. Alle er velkomne til å delta på byfestens scener, i markedet eller med aktiviteter på ulike steder i byen. Under finner du mer om marked, scener og andre aktiviteter, herunder påmeldingsskjemaer.