Miljø

Sandvika Byfest skal kontinuerlig jobbe med å vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid. Gjennom vårt miljøarbeid skal vi være et godt foregangseksempel for andre arrangører og aktører i Bærum kommune. Dette gjør vi ved å stille krav til oss selv, våre samarbeidspartnere og aktører, og bidra til inspirasjon og vekke miljøengasjementet i kommunen, – også hos publikum. Vi vil fortsette med å trekke frem lokale aktører. Vi jobber målrettet med å minimere vårt klimaavtrykk ved å kartlegge og redusere våre kilder til forurensing.

Kildesortering

Mål: Festivalen skal kontinuerlig jobbe for å redusere avfall og forbedre kildesorteringen.

Tiltak:

 • Kontinuerlig kartlegge kilder til avfall og iverksette tiltak det det er behov
 • Vi øker graden av sortering av festivalens avfall, både for publikum og engen drift. Håpet er at over tid lærer vi opp vårt eget publikum til å sortere sitt eget avfall på lik linje som det festivalen gjør

Transport

Mål: Vi skal legge til rette for å minimere klimagass til og fra festivalområdet gjennom god transportplanlegging og holdningskampanjer

Tiltak:

 • Legge til rette for minst mulig og renest mulig transport ved rigg gjennom god planlegging og bevisst valg av transportmiddel
 • Øke antall sykkelparkeringer
 • Bruke sykkel til interntransport i Sandvika
 • Elfergen er et nytt initiativ for å få folk til å reise kollektivt og bruke Oslofjorden, dermed begrenser vi belastningen i trafikkbildet for Sandvika sentrum og E18

Innkjøp

Mål: Festivalen skal foretrekke miljøsertifiserte leverandører og bedrifter, og etterspørre kortreiste, miljømerkede, økologiske og/ eller resirkulerbare produkter.

Tiltak:

 • Alle innkjøp er behovsprøvd
 • All kaffe og snacks er fairtrade
 • Alt nyprodusert arbeidstøy er fairtrade
 • Gjenbruk og reparasjon av utstyr skal prioriteres, og det skal opprettholdes et godt system på lageret

Energi

Mål: Vi skal jobbe for å redusere energibruken og bruke fornybare kilder

Tiltak:

 • Festivalen skal kun bruke faststrøm på de elementene vi råder over under avvikling i 2023
 • Energibesparende led på scenelys
 • Kontinuerlig kartlegge utstyrs energibehov og jobbe for å redusere dette.