Om Sandvika Byfest

Bli med på festen du også!

Foreningen Sandvika Byfest skal bidra til å utvikle en stolthet og tilhørighet til byen, gjennom å arrangere en årlig byfest for og med kommunens innbyggere. Vår visjon er Sandvika som en levende kulturby.

Fakturaadresse

v/ Torstein Løvlid
Sandvika Byfest
Løkketangen 10 B
1337 Sandvika
post@sandvikabyfest.no

Org. nummer

995 242 869

Kontonummer

6219 06 71475