Sandvika Byfest er sertifisert miljøfyrtårn, og da trenger vi din hjelp!

Del på sosiale medier

Miljøhensyn og bærekraft står sentralt for Sandvika Byfest. Derfor jobber vi aktivt med å løse alle utfordringer på best mulig måte, i dette er sertifiseringen som miljøfyrtårn en sentral ressurs.

Miljøfyrtårn har gitt oss smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi har også fått hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre Byfestens miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Byfesten får gjennom sertifiseringen gode forutsetninger for å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.   

Sandvika Byfest sertifiseres hvert tredje år slik at utviklingen vår går riktig vei og nye impulser slipper til fra andre aktørers erfaringer. 

For alle i publikum vil det innebære å kaste alt avfall i dertil egnet beholder, og hjelp gjerne andre å huske på det samme. Om vi klarer å holde festivalen så søppelfri som mulig hever vi opplevelsen samt hjelper miljøet, ingenting er bedre! Ser du noen som skulle trenge hjelp, si fra til våre verter eller direkte til helsepersonell, du finner oss i hele området med hovedbase ved Rådhuset. 

Velkommen til Sandvika Byfest 2023!